messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
folder นัดประชุมสภาฯ
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ และเชิญประชุม
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 3
ขอขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน :
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน :
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน :
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1