องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือประชาชน)
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอผู้รับเบี้ยพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file การรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file การต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file การโฆษณาโดยการปิดทิ้งและโปรยแผ่นประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2