องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือประชาชน)
insert_drive_file การขอใบอนุญาติจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตรม.
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร ไม่เกิน 200 ตรม.
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของ ลูกจ้างประจำ
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณี ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ถึงแก่กรรม เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การขอใบอนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจำ หรือชั่วคราว ของ อปท
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จปกติ (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาติจัดตั้งตลาด
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณี ผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3