messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
folder รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
find_in_page รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6
find_in_page รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 46
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 77
find_in_page รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 104
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 61
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 128
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 38
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 125
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2654 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 144
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2