องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 213 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทร./โทรสาร. 055-951-302

บริการข้อมูล
facebook
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ6เดือน(แผนดำเนินการ)
insert_drive_file การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนเมษายน 2563 - เดือนกันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนตุลาคม 256 - เดือนมีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
(นายสันติ สาสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 219