องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)


image จดหมายข่าว
ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ขอขอบคุณประชาชน ม.6 ที่ออกมาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยค่ะ
ขอขอบคุณประชาชน ม.5 ที่ออกมาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยค่ะ
ขอขอบคุณประชาชน ม.3 ที่ออกมาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยค่ะ
ขอขอบคุณประชาชน ม.2 ที่ออกมาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยค่ะ
ขอขอบคุณประชาชน ม.1 ที่ออกมาชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยค่ะ
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมมูลฝอยนอกสถานที่
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ รายได้ดังกล่าวจะนำมาพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview98
การเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคในช่วงฤดูฝน
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : pageview7
สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

camera_alt ภาพกิจกรรมโครงการ/ผลงาน
กิจกรรมประชาคมการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลหนองบัว
กิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมเนื่องในวันนวมิทรมหาราช
โครการอบรมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปัีงบประมาณ 2566
กิจกรรมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ
กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเผาขยะ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
รอปรับปรุง

 

facebook
รอปรับปรุง

 

verified_user แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต