กำหนดจัดงาน   
สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย                        

                    งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม พบกับบรรยากาศย้อนยุค 700 ปี พบเห็นวิถีชีวิตของความเป็นคนไทย  พิธีเผาเทียนเล่นไฟ ลอยกระทงพระราชทาน การแสดงแสงเสียง  และอื่น ๆ อีกมากมาย                        

กิจกรรมภายในงาน
-         กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข
-         การแสดงแสงเสียง
-         ขบวนแห่กระทงของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน และประชาชน
-         การประกวดกระทงและประกวดนางนพมาศ
-         ขบวนแห่โคมชัก โคมแขวน
-         การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของสุโขทัย
-          การเล่นไฟ พลุตะไล ไฟพะเนียง และผลิตภัณฑ์ของดีสุโขทัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   โทร. 0-5569-7527   โทรสาร 0-5569-7310
สำนักงาน ททท.ภาคเหนือเขต 3 พิษณุโลก   โทร. 0-5525-2742-3

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   โทร./โทรสาร 0-5561-1619 ,(จองบัตร) 0-5561-0530