หน่วยงานจังหวัด สุโขทัย เก็บรวบรวมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สำคัญๆ ไว้ติดต่อหาข้อมูล
หน่วยงานจังหวัดสุโขทัย รวบรวมโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
213 หมู่8 ตำบลหนองบัว อ.ศรีนคร
จังหวัด สุโขทัย 64180
โทร:055-951302 โทรสาร:055-951302