มุมสุขภาพ จะรวบรวมเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง สุขภาพ สถานพยาบาล เรื่องยา เครื่องมือแพทย์ การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ
มุมสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี ต่อชาวหนองบัว
     
 สถานพยาบาลเอกชน
 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
  โรงพยาบาลพิษณุเวช ( พิษณุโลก )
 โรงพยาบาลรัตนเวช ( พิษณุโลก )
     
   
   
      
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
213 หมู่8 ตำบลหนองบัว อ.ศรีนคร
จังหวัด สุโขทัย 64180
โทร:055-951302