กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตรแลออกกำลังกานกลุ่มสามวัย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว