มอบผ้าห่มกันหนาว

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน

ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว